top of page

ԱՄՆ քաղաքացիություն

 

Նատուրալիզացիան այն գործընթացն է, որով ԱՄՆ քաղաքացիություն է շնորհվում օտարերկրյա քաղաքացուն կամ քաղաքացուն այն բանից հետո, երբ նա կատարում է Ներգաղթի և ազգության մասին ակտով («INA») սահմանված պահանջները: Հպատակագրման ընդհանուր պահանջները ներառում են.

 

  • Միացյալ Նահանգներում մշտական բնակության և ֆիզիկական ներկայության շրջան օրինական մշտական ռեզիդենտի կարգավիճակով.

  • Բնակություն USCIS-ի որոշակի թաղամասում մինչև դիմում ներկայացնելը.

  • Անգլերեն կարդալու, գրելու և խոսելու ունակություն;

  • ԱՄՆ պատմության և կառավարության իմացություն և ըմբռնում;

  • Լավ բարոյական բնավորություն;

  • ԱՄՆ Սահմանադրության սկզբունքներին կցում; և

  • Բարենպաստ տրամադրվածություն Միացյալ Նահանգների նկատմամբ.

լրացուցիչ տեղեկություն

bottom of page